ПРЕДСТАВЯНЕ

Основния мениджърски състав на компанията започва своята дейност като представлява различни фирми водещи производители и търговци от Европа на Българския пазар от 1996г.

В търговски аспект сме работили в различни сфери на леката индустрия, чиито отрасли произвеждат основно стоки за широко потребление от различно естество и суровини и материали за тежката индустрия.

Фирма КАМО 67 ЕООД стартира работа като отделно юридическо лице в гореспоменатите области с основно представителство в гр.София през 2005г.


От началото на 2014г. КАМО-67 ЕООД използва запазена търговска марка „PPCompany” във връзка с разпознаваемост на стандартите си на работа и отношението към бизнеса.

Главната функция на търговската марка е да позволява на потребителите да идетифицират продуктите и услугите на нашата компания,като това ни стимулира да инвестираме в бизнеса поддържайки и подобрявайки качеството на предлаганите от нас стоки и услуги и да защитаваме положителната ни репутация.

Към сновната дейност, която е предтавителство, дистрибуция, търговия, внос, износ на различни видове химически и строителни материали за основни и довършителни работи, добавихме и доставка, като за момента акцентираме на лако-бояджийски материали, инструменти за тяхното нанасяне и различни видове химически препарати.

През 2006 година фирмата бе от първите вносители на иновационните за времето си водоразредими бои, лакове, препарати за външна и ветрешна употреба и др. от Чешка Република

В годините на търговска активност, екипът натрупа безценен опит в

налагането,продажбата и последващия сервиз на нови продукти и обслужва вериги от партньори с търговски обекти,изпълнители на обществени поръчки, чуждестранни контрагенти, както и крайни клиенти които и до момента разчитат на нас.

Разбира се естеството на работата предполага различни видове доставка, които развихме с голям успех. На нашата бързина и коректност разчитат дори компании с различна търговска дейност.

Наши приоритети са:

- Коректно партньорство

- Дългосрочни отношения

- Оказване на съдействие при особености в търговската дейност

- Специални условия за партньори и бенефициенти

- Съдействие в обучението на персонала

- Гарантиране на % печалба

- Гарантиране на качеството и документацията на предлаганите продукти

-Постоянно търсене на нови стоки и иновативни продукти

- Лична ангажираност при рекламации и несъответствия

- Замяна на стоки при невъзможност за продажба или намалено търсене

- Доставки /експресни и регламентирани с цел планиране на разходи и време/

- Доставка на материали извън стоковите предложения на фирмата.

- Доставки до краен клиент при условие на конфиденциалност и ненамеса в търговските отношения

Компанията винаги предлага добавeна стойност към стоките и услугите си!

Управител:Пл.Петров