Всяка година търговците на дребно, едро и производителите натрупват огромни обеми от непродадени стоки. Върнати, повредени, с изтекъл или изтичащ срок на годност и стоки от свръхзапаси задръстват складове и повишават режийните разходи . За щастие, тези продукти не са мъртви активи. Те създават нови приходи. Пазарът за ликвидационни продукти е огромен - по-близък поглед показва, че за B2C продавачите (предимно търговци на дребно, онлайн, търгове и пазари) източниците на техните продукти са главно от ликвидатори като PPCompany. При пренасищане на непродадени продукти които събират прах в складовете, компаниите се обръщат към трета страна чиято логистиката може да се справи с ликвидацията.
PPC предлага пълна гама от услуги по ликвидация на стоки:
Продажби и маркетинг
Складиране и транспорт
Финансовo обезпечение
PPC предлага на търговците на дребно и производителите две опции на обслужване:
Продажба на продукти на базата на консигнация като PPC запазва процент от продажбата като комисионна.
Покупка, като собственноста на стоката се прехвърля на PPC. Тази опция веднага премахва активите от счетоводните книги и дружествата получавт парите си веднага.

Използването на процеси и технологии, разработени за решения в обратната логистика проверяват Вашите продукти в наши или ваши складове, а след това ги категоризират като вид, възраст и състояние.
Ние сме специализирани търговци (включително експорт-импорт ) в:
Стоков излишък.
Остатъчни складови количества на промоционални артикули.
Стоки с изтичащ срок на годност.
Върнати стоки.
Стоки при обявена несъстоятелност.
Продукти и стоки от индустриални ликвидации.
Стоки от сезонни продажби.
Презапасени количества от стоки за широка употреба.
Невъзможност или незнание за продажба
и други.

При сключване на договор, ще отделим мениджър който:
Ще разработи ефективни планове за продажби, включително и онлайн продажби, онлайн търгове и договаряне на продажби.
Ще оптимизира продажбите за максимална възвръщаемост .
Ще определи най-ефективния продуктовия микс.
Ще направи опис, включително описания на артикули, фотографии, видео, размери опаковки и др.
Абонирай се за наличието на конкурентни продукти и други пазарни условия.
Щеулеснявани изпълнението на плана за да осигури подходяща експозиция на продуктите.

Термини и условия към продуктите:
Нови
Новите продукти са в оригиналната опаковка и притежават всички характеристики, качества или особенности, както се рекламират от производителя. Повечето нови продукти са от натрупан излишък, който е в края на срока на годност, отменени поръчки или ликвидирани запаси, които са неизползвани и неразпечатани.
Реставрирани/Възстановени
Реставрирани/Възстановени активи са използвани, но са били инспектирани, тествани и възстановени в нормално състояние или от производителя, или компанията, която е собственик на стоките. В някои случаи тези продукти не са в оригиналната опаковка или не съдържат никаква документация, допълнителни части и / или принадлежности, могат да имат козметични дефекти.
Магазинни стоки
Магазините стоки са били на разположение за продажба в среда на дребно, но никога не са били продадени. Те обикновено са продукти, които са използвани като демонстративни в изложбени зали и са били изложени на контакт с клиентите. В някои случаи тези продукти може да са били изпратени от търговеца на дребно обратно, към централизиран склад за да бъдат рециклирани и подготвени за ползване.
Използвани
Използваните активи преди това са били продадени и пуснати в употреба. Те могат да притежават забележими козметични дефекти, включително, но не ограничени до вдлъбнатини, драскотини и признаци на употреба. Тъй като тези активи, обикновено са извадени от работна среда, те рядко са в оригиналната опаковка и рядко съдържат някаква документация, допълнителни части и / или аксесоари. Те са тествани, за да се потвърдят само най-основните изисквания за функционалност. Употребяваните активи, които не са в оптимално работно състояние може да се нуждаят от допълнително техническо обслужване и ремонт.
Рекламации
Това са стоки продадени на клиенти, които след това са върнати на продавача. 
Причините за връщането на продукти са различни. По-голямата част от рекламациите могат да имат някои признаци на употреба. Те обикновено не са в оригинална опаковка и често не разполагат с документацията или допълнителни части и / или аксесоари.
Повредени
Повредените активи обикновено са определени като дефектни или повредени поради причини, свързани с тяхната функционалност, външен вид, или и двете. Повредените активи понякога могат да бъдат използвани само за части.