Нашите предимства

Търговската и дистрибуторската дейност функционират във висококонкурентна и бързо изменяща се среда. Незабавния достъп до информация и експертни подходи подпомага своевременното и безрисково вземане на решения, коeто е от отизключителна важност.

Потребителите изискват все по-ниски цени, по-високо качество, по-голямо разнообразие и все повече гаранции в стоките и услугите.

За да изгради стратегически взаимоотношения със своите клиенти и партньори,

PPCompany в продължение на години инвестира в натрупването на експертни познания за търговията на вътрешни и външни пазари. Дългосрочното стратегическо партньорство с PPCompany ще гарантира успешното разработване на Вашите бизнес проекти в дългосрочен план.

 • Ние сме инвестирали значително в натрупването на експертни познания за търговските пазари и покриваме изцяло цикъла на разработване от край до край.

 • Ние сме демонстрирали лидерско мислене във всички области на нашата дейност и сме разработили собствени методи за значителни постижения

 • Ние имаме задълбочено разбиране за пазара и можем да Ви помогнем в създаването на конкурентни практики - като споделяме с Вас както рисковете, така и успехите

 • Нашите методологии и добри практики ускоряват процесите, увеличават ефективността на работата, намаляват рисковете и осигуряват успешно развитие на бизнеса.

 • Нашите възможности са базирани на уникалните ни силни страни, произлизащи от нашата културна среда, организационна структура и човешки ресурси.

 • Ние имаме уникален персонал – професионалисти с отлични търговски умения, подбрани внимателно и преминаващи непрекъснато обучение.

 • Ние имаме предимството да използваме както достъпа до нашия пазар така и неограничените бизнес ресурси и възможности в международен мащаб

 • Нашите служители работят от понеделник до петък, осигурявайки допълнителен работен ден за нашите сериозни партньори и клиенти

 • Ние се ползваме от подкрепата на най-добрата Консултантска компания „3V Solutions”в сферите на право, счетоводство, финанси, инвестиции, застраховане, управление на риска, маркетинг, мениджмънт, HR, PR.

 • Ние си сътрудничим с различни организации, държавни и общински структури във връзка с благотворителни програми

 • PPCompany означава готовност да се поема отговорност, да се проявява инициатива и да се споделят рискове при взаимоотношенията си със своите партньори и клиенти.

Нашата история, контакти, отношението ни към бизнеса ни прави желан партньор на много производители, вносители, износители,търговци на дребно, клиенти и ни дава следните предимства:

-правна политика

-управление на заявки и доставки

-ниски транспорни разходи

-постоянен счетоводен контрол

-компетентен персонал

-маркетингови стратегии

-нетрадиционни дистрибуторски канали

-обезпечаване на финансовите ресурси

-управление на риска

-гарантиране на разплащания

-застраховане на всички дейности

-реклама, PR

-интернет продажби